Domov :: ZEU - Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o.
 

ZEU - Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o.

Prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje
Regionalne zasnove prostorskega razvoja, Strategije prostorskega razvoja občin, občinski prostorski plani, občinski prostorski redi, prostorsko ureditveni pogoji, urbanistične zasnove, krajinske zasnove, lokacijski (državni in občinski) načrti, zazidalni in ureditveni načrti
Projektiranje visokih in nizkih gradenj
Poslovne zgradbe, turistični objekti, stanovanjski objekti, družbene zgradbe (šole, vrtci), proizvodni in servisni objekti, trgovski objekti, športno-rekreacijski objekti in ureditve ceste, kanalizacije, vodovodi, deponije, kompleksne komunalne ureditve, krajinski načrti
Inženiring pri pripravi in izvedbi investicij
Kompletna priprava investicije: od pridobivanja zemljišč, ureditve prostorske, projektne in druge investicijske dokumentacije, pridobitve vseh upravnih soglasij in dovoljenj, do izbora izvajalcev, strokovnega in finančnega nadzora nad izvedbo ter ureditve uporabnega dovoljenja
Urejanje lastniških razmerij na nepremičninah
Pridobivanje zemljišč za gradnjo velike infrastrukture (avtoceste, ostale ceste, železnice, energetski objekti), urejanje služnosti na energetskih prenosnih omrežjih (elektrika, plin) in komunalni infrastrukturi (vodovod, kanalizacija, telekomunikacije), posredovanja
Primerjalne študije variant lociranja v prostor (avtoceste, železnice, daljnovodi, družbeni ali gospodarski objekti), analize, študije in strokovne presoje na področjih prostora in urbanizma, okolja in ekologije, energetike, ekonomike
Aktualni projekti

Novice

 
 
  © ZEU Murska Sobota. Izdelava spletnih strani Oblikovanje.com