Projektiranje visokih in nizkih gradenj, urbanizem in ureditve prostora

Projektiranje visokih in nizkih gradenj, urbanizem in ureditve prostora

Projektiranje visokih in nizkih gradenj, urbanizem in ureditve prostora

Projektiranje visokih in nizkih gradenj, urbanizem in ureditve prostora

Regionalne zasnove prostorskega razvoja, krajinski načrti in kompleksne komunalne ureditve

Regionalne zasnove prostorskega razvoja, krajinski načrti in kompleksne komunalne ureditve

Regionalne zasnove prostorskega razvoja, krajinski načrti in kompleksne komunalne ureditve

IZDELOVANJE TEMELJNIH
PROSTORSKIH AKTOV

PROSTORSKO NAČRTOVANJE

STRATEGIJA IN RAZVOJ

Regionalne zasnove
prostorskega razvoja

Regionalne razlike v Sloveniji so dokaj izrazite. Zato so redne zasnove prostorskega razvoja toliko večja nuja. Prizadevamo si, da je vsa dokumentacija urejena pravočasno, kakovostno in v skladu z vsemi pravilniki.

OD NAČRTA DO IZVEDBE

Strategije, analize in študije

Načrtovanje in projektiranje zahteva sodelovanje več povezovalnih aktivnosti oziroma dejavnosti. Izvajamo in urejamo študije in strokovne presoje na področjih prostora in urbanizma.

MIKRO ALI MAKRO

Za razvoj državnih regij in občin

Primarni cilj je doseči konstanten in stabilen razvoj državnih regij in občin. Z uvajanjem jasnih strategij na podlagi študij in analiz ter posodabljanjem občinskih prostorskih redov ali državnih prostorskih načrtov.

PROJEKTIRANJE, ARHITEKTURA
IN PRIPRAVA DOKUMENTACIJ

DRUŽBENI ALI GOSPODARSKI OBJEKTI

PROJEKTIRANJE

Visoke zgradbe

Vse od poslovnih, turističnih, stanovanjskih in družbenih zgradb. Prav tako proizvodni in servisni objekti, trgovski objekti in športno-rekreacijski objekti.

PROJEKTIRANJE

Visoke zgradbe

Vse od poslovnih, turističnih, stanovanjskih in družbenih zgradb. Prav tako proizvodni in servisni objekti, trgovski objekti in športno-rekreacijski objekti.

PROJEKTIRANJE

Visoke zgradbe

Vse od poslovnih, turističnih, stanovanjskih in družbenih zgradb. Prav tako proizvodni in servisni objekti, trgovski objekti in športno-rekreacijski objekti.

KRAJINSKI NAČRTI

Nizke gradnje

Ureditev cest, daljnovodov in deponij.
Primerjalne študije variant lociranja v prostor:
avtoceste, železnice, daljnovodi ipd.

KRAJINSKI NAČRTI

Nizke gradnje

Ureditev cest, daljnovodov in deponij.
Primerjalne študije variant lociranja v prostor:
avtoceste, železnice, daljnovodi ipd.

KRAJINSKI NAČRTI

Nizke gradnje

Ureditev cest, daljnovodov in deponij.
Primerjalne študije variant lociranja v prostor:
avtoceste, železnice, daljnovodi ipd.

... kompleksne komunalne ureditve

Staneta Rozmana 5,
SI-9000 Murska Sobota


Tel.: +386 (0)2 536 13 10,
Mob.: +386 51 646 382

E-naslov: zeu@zeu.si


Pravno obvestilo za obiskovalce spletne strani


pišite nam zemljevid

Copyright 2023 - All rights reserved to ZEU, Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. - designed by tronlab